Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

6. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać o ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023˝....

Read more

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druki nr 105 i 111).

10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druki nr 105 i 111). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pa...

Read more

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

7. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ...

Read more