„Nowa Ruda Węgiel Koksujący” – spotkanie w Kłodzku

„Nowa Ruda Węgiel Koksujący” – spotkanie w Kłodzku

W dniu 30 maja 2016 wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Kłodzkiego pt. „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska skierowanego do Rządu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowad...

Read more

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Poseł Ireneusz Zyska: Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa regulująca rozwój energetyki wiatrowej je...

Read more

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli (druk nr 548).

29. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli (druk nr 548). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Panie Premier! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! ...

Read more

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

18. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poseł Ireneusz Zyska: Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Read more

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476)

18. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476). Poseł Ireneusz Zyska: Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Posel...

Read more