210 rocznica bitwy pod Strugą

W weekend odbywały się obchody 210 rocznicy bitwy pod Strugą. Bitwa rozegrała się w tym miejscu 15 maja 1807 roku, stoczyli polscy ułani z Legii Polsko-Włoskiej z armią pruską. Polacy rozbili oddziały pruskie. W moim imieniu pod pomnikiem Legii Polsko-Włoskiej zostało złożone kwiaty.