70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w moim rodzinnym mieście

W piątkowe przedpołudnie 19-go maja wziąłem udział w uroczystościach 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach. W uroczystości wzięli udział: minister edukacji Anna Zalewska, dolnośląski kurator oświaty, lokalni samorządowcy, nauczyciele seniorzy związani ze szkołą, nauczyciele aktualnie pracujący oraz dzieci, które przygotowały program artystyczny.