Biuro poselskie

 • Adres dla korespondencji:

  Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Ireneusz Zyska
  skrytka pocztowa 51
  58-160 Świebodzice

e-mail: biuro@ireneusz-zyska.pl

 • Biuro w Wałbrzychu:

  Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Ireneusz Zyska
  ul. Rynek 22 (I piętro)
  Wałbrzychu

telefon: 515 194 642

godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki i wtorki do 10:00 do 16:00
w czwartki i piątki od 10:00 do 16:00

 • filia Biura w Świebodzicach:

  Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Ireneusz Zyska, filia w Świebodzicach
  ul. Żeromskiego 13/15, (I piętro)
  w Świebodzicach

telefon: 515 194 642

godziny przyjmowania interesantów:
w środy od 10:00 do 16:00

 • filia Biura w Świdnicy:

  Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Ireneusz Zyska, filia w Świdnicy
  ul. Różana 1 (II piętro), wejście od Łukowej 11
  w Świdnicy

telefon: 576 394 304

godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki i czwartki do 10:00 do 15:00