Przedstawione przez Radę Języka Polskiego ˝Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2012-2013˝ (druk nr 89) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 256).

19. punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Języka Polskiego ˝Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2012-2013˝ (druk nr 89) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 256). Poseł Ireneusz Zyska: Pani M...

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216).

2. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Program 500+ to oczekiwany przez społeczeństwo pol...

Czytaj więcej

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.

4. punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! – o ile pan mnie słyszy. W swoim wystąpieniu pan minist...

Czytaj więcej

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.

4. punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Poseł Ireneusz Zyska: Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, przez ostatnie lata byliśmy świadkami prowadz...

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

6. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać o ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023˝....

Czytaj więcej