Budowa pomnika premiera Jana Olszewskiego

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia kamienia węgielnego pod budowę pomnika premiera Jana Olszewskiego przed Kancelarią Premiera.

Cześć Jego Pamięci!