Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

29. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (dru...

Read more

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych

28. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druki nr 542 i 598). Poseł Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i ...

Read more

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

23. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 461). Poseł Ireneusz Zyska: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Posels...

Read more

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

22. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 524). Poseł Ireneusz Zyska: Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowi...

Read more

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 476 i 551).

15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 476 i 551). Poseł Ireneusz Zyska: Dziękuję bardzo...

Read more