„Czyste Powietrze” w Szczawnie Zdroju

Z mojej inicjatywy odbyło się dzisiaj w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju spotkanie konsultacyjne w sprawie programu #CzystePowietrze, w którym uczestniczyli samorządowcy reprezentujący kilkadziesiąt gmin z południa Dolnego Śląska.
Celem Ministerstwa Klimatu jest prowadzenie skutecznych działań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce. Chcemy prowadzić otwartą dyskusję ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby wypracowane przez nas rozwiązania przyniosły widoczne efekty. Kluczowym narzędziem, które zostało wprowadzone w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, jest rządowy program „Czyste Powietrze”.
Obecnie trwają prace nad kompleksowymi zmianami postanowień programu Czyste Powietrze, których celem przede wszystkim jest usprawnienie procesu udzielania wparcia finansowego na realizację przedsięwzięć zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Dziękuję Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panu Piotrowi Woźnemu za bardzo dobrą prezentację programu oraz gospodarzowi spotkania Panu Markowi Fedorukowi – Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.