Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

II Forum Rozwoju Lokalnego odbyło się 23-25 czerwca w Truskawcu na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij. Główne tematy to między innymi zacieśnianie współpracy karpackiej oraz wzmacnianie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Otwierająca obrady dyskusja poświęcona była decentralizacji, czyli działaniom, które mają wzmacniać potencjał społeczności lokalnej z polskiej i ukraińskiej perspektywy.
Od 2011 roku przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej w tym przypadku poszerzonej o Ukrainę i Rumunię przygotowują się tego aby sięgnąć po nowe unijne pieniądze na realizację specjalnej strategii rozwoju Euroregionu Karpat. Chodzi między innymi o to aby ze wsparciem Europejskiego Funduszu Regionalnego, z którego już na takich samych zasadach korzystają twórcy Strategii Dunajskiej, Bałtyckiej czy Alpejskiej zacieśnić makroregionalną współpracę i co równie ważne stać się siłą w Europarlamencie.
Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu odbywa się po raz drugi. Jest organizowane przez Lwowską Radę Obwodową oraz Związek Euroregion Karpaty Ukraina. Jak co roku wzięli w nim udział samorządowcy, parlamentarzyści, ale też przedstawiciele rządów obu państw.

tr