GDDKiA wstrzymuje podpisanie umowy w/s obwodnicy Wałbrzycha

Z wielkim niepokojem przyjąłem informacje o trudnościach w sfinalizowaniu procedury przyznania dofinansowania na budowę obwodnicy Wałbrzycha, polegającej na wstrzymaniu podpisania umowy powierniczej pomiędzy GDDKiA a gminą Wałbrzych, która miała doprecyzować warunki realizacji inwestycji określone wcześniej w porozumieniu zawartym przez Wałbrzych z GDDKiA w dniu 12.10.2015 r. W związku z tym złożyłem dwie interpelacje w tej sprawie – do Ministra Infrastruktury i Budownictwa (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…) oraz do Ministra Rozwoju (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…).
Wierzę, że sprawa znajdzie swój pomyślny finał w postaci podpisania umowy, przekazania środków i rozpoczęcia budowy tej, jakże ważnej inwestycji drogowej nie tylko dla Wałbrzycha, ale dla całego subregionu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

inter