Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 (art. 17 ust. 3) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.). jako Parlamentarny Zespół Górnictwa, 22 czerwca 2016 w związku z rozszerzeniem formuły nazwa została rozbudowana przez dodanie członu „i Energii”

Informacje o działalności Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

Skład osobowy

Regulamin Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii