Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 (art. 17 ust. 3) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.). jako Parlamentarny Zespół Górnictwa, 22 czerwca 2016 w związku z rozszerzeniem formuły nazwa została rozbudowana przez dodanie członu „i Energii”

Skład osobowy:

  1. Zyska Ireneusz /Wolni i Solidarni/  –  przewodniczący
  2. Gadowski Krzysztof /PO/ –  wiceprzewodniczący
  3. Matusiak Grzegorz /PiS/  –  wiceprzewodniczący
  4. Piecha Wojciech /senator PiS/ –  wiceprzewodniczący
  5. Sitarski Krzysztof /Kukiz15/  –  wiceprzewodniczący
  6. Bańkowski Paweł /PO/
  7. Biernat Zbigniew /PiS/
  8. Chruszcz Sylwester /Kukiz15/
  9. Czerwiński Andrzej /PO/
  10. Glenc Teresa /PiS/
  11. Gonciarz Jarosław /PiS/
  12. Kloc Izabela /PiS/
  13. Kobyliński Paweł /N/
  14. Kubiak Dariusz /PiS/
  15. Mazurek Beata /PiS/
  16. Mrzygłocka Izabela Katarzyna /PO/
  17. Nowak Tomasz Piotr /PO/
  18. Pietraszewska Danuta /PO/
  19. Radziszewska Elżbieta /PO/
  20. Rosa Monika /N/
  21. Sachajko Jarosław /Kukiz15/
  22. Sibińska Krystyna /PO/
  23. Soboń Artur /PiS/
  24. Sowa Marek /PO/
  25. Starzycki Dariusz /PiS/
  26. Tułajew Sylwester /PiS/
  27. Wielichowska Monika /PO/
  28. Wójcik Michał /PiS/

Regulamin Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

Stanowiska wypracowane przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Materiały prezentowane na posiedzeniach PZGiE