Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 (art. 17 ust. 3) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.). jako Parlamentarny Zespół Górnictwa, 22 czerwca 2016 w związku z rozszerzeniem formuły nazwa została rozbudowana przez dodanie członu „i Energii”

Aktualne informacje z posiedzeń zespołu znajdują się TUTAJ

Skład osobowy:

 1. Zyska Ireneusz   /WiS/  –  przewodniczący
 2. Gadowski Krzysztof   /PO/  –  wiceprzewodniczący
 3. Matusiak Grzegorz   /PiS/  –  wiceprzewodniczący
 4. Piecha Wojciech   /PiS/  –  wiceprzewodniczący (senator)
 5. Sitarski Krzysztof   /Kukiz15/  –  wiceprzewodniczący
 6. Bańkowski Paweł   /PO/
 7. Biernat Zbigniew   /PiS/
 8. Czerwiński Andrzej   /PO/
 9. Glenc Teresa   /PiS/
 10. Gonciarz Jarosław   /PiS/
 11. Janowska Małgorzata   /PiS/
 12. Klawiter Jan   /niez./
 13. Kloc Izabela   /PiS/
 14. Kobyliński Paweł   /N/
 15. Kubiak Dariusz   /PiS/
 16. Mrzygłocka Izabela Katarzyna   /PO/
 17. Nowak Tomasz Piotr   /PO/
 18. Pietraszewska Danuta   /PO/
 19. Radziszewska Elżbieta   /PO/
 20. Rosa Monika   /N/
 21. Sachajko Jarosław   /Kukiz15/
 22. Sibińska Krystyna   /PO/
 23. Soboń Artur   /PiS/
 24. Sowa Marek   /N/
 25. Starzycki Dariusz   /PiS/
 26. Szwed Aleksander   /PiS/  (senator)
 27. Tułajew Sylwester   /PiS/
 28. Wielichowska Monika   /PO/
 29. Wójcik Michał   /PiS/
 30. Zubowski Wojciech   /PiS/

Regulamin Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

Stanowiska wypracowane przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Materiały prezentowane na posiedzeniach PZGiE