Gospodarcze Otwarcie Roku Krajowej Izby Gospodarczej

Wziąłem dzisiaj udział w Gospodarczym Otwarciu Roku Krajowej Izby Gospodarczej oraz w uroczystym otwarciu Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.
Budowa gospodarki opartej na OZE jest ogromnym wyzwaniem dla każdego kraju. Polska jest zdeterminowana, aby realizować ambitną politykę klimatyczną. Jest też zwolennikiem niskoemisyjnej transformacji energetycznej o charakterze ewolucyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.