Inauguracja roku akademickiego w WSZiP w Wałbrzychu

W sobotę 20 października 2018 r. uczestniczyłem w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Miałem zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie, w którym wyraziłem uznanie dla WSZiP, będącej jedyną wałbrzyską uczelnią niepubliczną, za 22 lata działalności i dotychczasowe osiągnięcia, m.in. za uruchomienie cyfrowej platformy nauczania oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych kierunków studiów, jak inżynieria zarządzania. Władzom uczelni złożyłem życzenia dalszego rozwoju działalności dydaktycznej i sukcesów naukowych, a studentom, aby wykorzystali swoją szansę na osobisty rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać fascynującego wykładu dr Zbigniewa Barana na temat kreatywności i powstawania klasy kreatywnej.
W inauguracji wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. JE prof. Ignacy Dec Biskup Świdnicki, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, przedstawiciele uczelni wyższych z Wałbrzycha i Dolnego Śląska oraz samorządowcy z gmin ościennych. Zabrakło niestety przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, co wzbudziło zdziwienie i dezaprobatę zgromadzonych. Działalność uczelni wyższej zawsze wpływa na wzrost znaczenia, pozycję i rozwój miasta, które jest jej siedzibą.
Dotychczasowe 29 tysięcy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości świadczy o randze wałbrzyskiej uczelni oraz jej wpływie na kształtowanie elit Wałbrzycha i subregionu wałbrzyskiego.