Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.

4. punkt porządku dziennego:

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.

Poseł Ireneusz Zyska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, przez ostatnie lata byliśmy świadkami prowadzenia polityki zagranicznej, a jakże, w imieniu społeczeństwa, ale również ponad społeczeństwem, a często także niezgodnie z interesem społeczeństwa i państwa polskiego. W swoim wystąpieniu poinformował pan: ˝Będziemy nadal zapewniać obywatelom bezpośredni dostęp do informacji o sprawach zagranicznych˝. Czy społeczeństwo powinno być tylko informowane o sprawach zagranicznych? Czy może należałoby lepiej wsłuchiwać się w głos społeczeństwa i konsultować z obywatelami i przedstawicielami społeczeństwa ważne decyzje w sprawach międzynarodowych? Decyzje te dotyczą obywateli i ich interesów, jak np. decyzje w sprawie przyjęcia uchodźców. Czy nie uważa pan, że w obecnej sytuacji rząd Polski powinien przeprowadzić referendum w tej sprawie? Ponadto jakie kroki zamierza pan jako minister spraw zagranicznych podjąć w celu zapobieżenia bezpodstawnemu odbieraniu dzieci polskim obywatelom przez urzędy w Norwegii i w Niemczech? Dziękuję.