Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach

W piątek 20 kwietnia 2018 r. wziąłem udział Jubileuszu 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach.
W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości, na ręce Pani Dyrektor Jolanty Styrny – Grossman, złożyłem gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń Świebodziczan, budowania poczucia dumy wśród członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i ich rodziców, z przynależności do wspólnoty Szkoły Podstawowej nr 3. Jako absolwent „Trójki” ze wzruszeniem wspominałem spędzony w Szkole najpiękniejszy czas dzieciństwa, dziękując moim wspaniałym Nauczycielom za przekazaną wiedzę, wartości i wiarę we własne siły.
Jak urodziny, to musiał być i prezent. Biblioteka szkolna, za moją przyczyną, wzbogaciła się o zestaw 30 audiobooków o tematyce historyczno-patriotycznej, opowiadających o nowożytnej historii Polski z okresu ostatnich 250 lat.
To była prawdziwa przyjemność – wziąć udział w uroczystości Jubileuszu Szkoły – uroczystości, która przeniosła mnie w sentymentalną podróż w świat dzieciństwa. Dziękuję Ci „Trójko”.
W uroczystości wzięli udział: Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki, Bogdan Kożuchowicz – Burmistrz Świebodzic, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty i wielu innych zacnych gości.