Komisja Polityki Senioralnej – spotkanie z seniora ze Szczawna Zdroju

W środę 29 maja 2019 r. na moje zaproszenie do Szczawna Zdroju przyjechała delegacja Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, która spotkała się z Seniorami – mieszkańcami Szczawna Zdroju w Domu Senior Wigor.

To było bardzo miłe i merytoryczne spotkanie, podczas którego Seniorzy wyrazili opinię na temat realizowanych obecnie programów senioralnych oraz przekazali swoje oczekiwania m.in. w zakresie dostępu do usług rehabilitacji, opieki medycznej i zaopatrzenia emerytalnego.

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania, a w szczególności Seniorom z Domu Senior Wigor wraz z panią prezes Grażyną Lelito-Dąbrową, pani poseł Małgorzacie Zwiercan – przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i panu Markowi Fedorukowi Burmistrzowi Szczawna Zdroju.

Komisja Polityki Senioralnej – spotkanie z przedstawicielami organizacji senioralnych regionu wałbrzyskiego

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji senioralnych regionu wałbrzyskiego z delegacją Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.

Spotkanie składało się z dwóch części – konferencji i dyskusji. W ramach pierwszej części przewodnicząca Komisji poseł Małgorzata Zwiercan i jej zastępczyni poseł Krystyna Wróblewska przedstawiły szczegóły programów senioralnych realizowanych przez rząd, jak np. darmowe leki dla osób 75+, program Senior+ i na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz poinformowały o zakresie i celach pracy Komisji w Sejmie RP.

W spotkaniu wzięli udział także posłowie Ewa Kołodziej, Paweł Bańkowski, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Ireneusz Zyska.

Następnie prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przedstawił działania podejmowane przez Gminę Wałbrzych na rzecz osób starszych wraz kosztami jakie trzeba ponieść, aby zapewnić właściwą opiekę i możliwości aktywnego życia osobom starszym. W dalszej części, przedstawiciel firmy Tele-Zdrowie zapoznał zgromadzonych z nowatorskim projektem z zakresu telemedycyny realizowanym pilotażowo w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, adresowanym do seniorów i pacjentów z innych kategorii wiekowych. Część konferencyjną podsumowała w formie krótkiego wykładu prof. dr hab. nauk med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, specjalista z zakresu geriatrii i gerontologii, stały ekspert Komisji Polityki Senioralnej.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, podczas której seniorzy zgłosili Komisji szereg uwag i opinii na temat programów senioralnych, funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, dostępności usług sanatoryjnych i uzyskiwanych świadczeń emerytalnych. Członkowie Komisji skrzętnie zanotowali wszystkie głosy i zobowiązali się do dalszej wytężonej pracy na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Polsce.