Komisje sejmowe

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

  • Podkomisja stała ds. polityki regionalnej (przewodniczący)
  • Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Komisja Infrastruktury

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym