Nowe Projekty

header

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, że w dniu 28 listopada 2016 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii pt.:

Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych.

Celem konferencji buło omówienie nowych projektów w górnictwie i energetyce w kontekście budowy nowej ekonomii współpracy państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz przeprowadzenie dyskusji w gronie ekspertów, z której konkluzje powinny pomóc w sformułowaniu strategicznych kierunków polityki państwa w obszarze górnictwa i energetyki.

W programie Konferencji wystąpili prelegenci i dyskutanci w dwóch blokach tematycznych związanych z górnictwem i energetyką. Konferencja miała także wymiar międzynarodowy, gdyż w roli gości specjalnych wystąpili:
Pan Guanglian Pang – Zastępca Sekretarza Generalnego, Chińska Federacja Przemysłu Chemicznego I Petrochemicznego (CPCIF

Pani Wang Jingmin – Sekretarz Generalny, Komitet Małych I Średnich Przedsiębiorstw, Chińska Federacja Przemysłu Chemicznego I Petrochemicznego (CPCIF)

oraz przedstawiciel Ambasadora Królestwa Danii w Polsce

Pan Mads-Emil Nygaard Stærk – zastępca szefa misji.

Przyjęte przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii wnioski pokonferencyjne zostaną wkrótce opublikowane na tej stronie. Poniżej zamieszczam prezentacje i skład członków paneli dyskusyjnych.

Ireneusz Zyska
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący PZGiE

Materiały konferencyjne

Prezentacja wprowadzająca: Porozumienie paryskie ws. klimatu – szanse rozwojowe dla społeczności lokalnych i samorządów – amb.  Krzysztof Paturej – Prezes Zarządu Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Prezentacje nowych projektów górniczych:

 1. Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce – Janusz Jakimowicz – doradca zarządu PD Co sp. z o.o. w Warszawie realizującej projekty „KWK Jan Karski” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz „Dębieńsko” na Górnym Śląsku;

 2. Transparentność procesów inwestycyjnych warunkiem dobrej współpracy z samorządami przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych – Agnieszka Kozieł – radca prawny, Partner Kancelarii Prawnej Juris;

 3. Technologia sorbentowa dla polskiego górnictwa i energetyki. Produkcja bezdymnego paliwa stałego na bazie węgla kamiennego – Marek Adamczyk – ekspert ds. górnictwa i klimatu;

 4. Innowacyjne technologie w przemyśle wydobywczym – Grzegorz Kucharski – Prezes Zarządu Joy Global Polska sp. z o.o. w Warszawie;

 5. Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych – dr Maciej Kruś i Anita Palukiewicz – radca prawny, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy w Warszawie;

 6. Dolnośląskie Zagłębie Węglowe – historia, stan obecny i perspektywy – dr Andrzej Węgrzyn – ekspert, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Dyskusja panelowa: Ekonomia współpracy w obszarze górnictwa węgla kamiennego
Moderator dyskusji panelowej: Wojciech Jakóbik (redaktor naczelny biznesalert.pl)
Udział w dyskusji wzięli: Janusz Jakimowicz (doradca zarządu PD Co sp. z o.o.), Jerzy Markowski (Prezes Zarządu Silesial Coal), Stanisław Bodys (Burmistrz Rejowca Fabrycznego),  Mariusz Wawer (ekspert Deloitte) , Dawid Salamądry (ekspert CA Klubu Jagiellońskiego), Krzysztof Tytko (ekspert ds. górnictwa).

Prezentacje nowych projektów energetycznych:

 1. Nowe rozwiązania w dziedzinie elektromobilności – Henrik Hjortholm – Hedeselskabet, Fundusz Przyrody i Ochrony Środowiska pod Patronatem Królowej Małgorzaty II, INSERO, Fundusz Energii i Elektromobilności (Klastry Energii w środkowej Jutlandii);

 2. Zeroemisyjna elektrownia. Analizator synergii systemowej technologii C-GEN – Tadeusz Bąk – Prezes Zarządu CWE Systems sp. z o.o. w Warszawie;

 3. Rozproszona elektroenergetyka konwencjonalna, rewitalizacja 200 MW bloków energetycznych, kontenerowe mikrobiogazownie, utylizacja RDF w procesie pirolizy – Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu Conerga sp. z o.o. w Warszawie;

 4. Szkoła plus Energetyczna – zdrowie dzieci w parze z energooszczędnością – Mariusz Klimczak – Członek Zarządu Solaquecity sp. z o.o. w Warszawie, ekspert ds. energii odnawialnej;

 5. Nowe projekty energooszczędne w gminie – Wojciech Dereszewski – wójt Gminy Kurzętniki;

 6. Koordynator Klastra Energii (KKE) – Daniel Raczkiewicz – Prezes IEN S.A. w Warszawie.

 7. Finansowanie przedsięwzięć energetyki odnawialnej za pomocą środków zwrotnych w JST – Janusz Bieńkowski – Koordynator Klastra Energii Sp. z o.o,

 8. Magazynowanie energii elektrycznej przy zastosowaniu technologii sodowo-jonowej – Bartosz Iwicki – Inż.. ds. systemów OZE EMU Sp. z o.o. Sp.k.

Dyskusja panelowa: Ekonomia współpracy w obszarze energetyki.

Moderator dyskusji panelowej: Marcin Popkiewicz (pisarz, publicysta, ekspert ds. energetyki)

Udział w dyskusji wzięli: Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii), Tomasz Dąbrowski (Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii) , Henrik Hjortholm – Hedeselskabet, Dominik Strzałkowski (radca prawny Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy w Warszawie), Włodzimierz Ehrenhalt (Prezes Zarządu Conerga), Barbara Adamska (ekspert ds. rynku energii, AMD Poland).

Zapis wideo konferencji

Prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji (po kliknięciu w miniaturkę dokument pdf otworzy się w przeglądarce). Pod miniaturkami znajduje się link do pakietu wszystkich prezentacji gotowy do pobrania.

a0 a1 a2 a3
a4 a5  a6  b0
b1 b2  b3  b4
b5 b6 b7  b8

Pakiet prezentacji do pobrania w formacie pdf. UWAGA: duży dokument ok. 30 MB. PDF_prezentacje_KNP.zip