OZE

zaproszenie_ok

Konferencja, w ramach której zostały przeprowadzone konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych, odbyła się w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w dniu 07.09.2016 r. w godz. od 10.00 do 16.00.

Agenda
Tezy z raportu prof. Jana Popczyka
Prezentacje przedstawione na konferencji
Zdjęcia z konferencji
Materiały wideo
Stanowisko PZGiE

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za liczne przybycie na konferencję i zainteresowanie tym ważnym oraz bardzo aktualnym tematem, jakim jest perspektywa tworzenia nowoczesnego rynku energii, w którym klastry energetyczne mają odegrać znaczącą rolę. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w postaci wypełnienia ankiet i skierowania pytań do prelegentów. Wyniki w postaci opracowanych danych statystycznych będą systematycznie publikowane na tej stronie www oraz zostaną wykorzystane w pracach nad projektem ustawy. Na zadane pytania również postaramy się uzyskać odpowiedzi i sukcesywnie je publikować. Poniżej znajdują się materiały z konferencji: prezentacje, zdjęcia i materiały wideo.
Z poważaniem – Ireneusz Zyska, poseł na Sejm RP

 

„Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – klastry energetyczne”

pod patronatem honorowym Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D), 7 września 2016 r., godz. 10:00 – 16.00

Program konferencji:
9.00 – 10.00 rejestracja
10.00 – 10.10 powitanie i wprowadzenie – przewodniczący PZGiE poseł Ireneusz Zyska
10.10 – 11.00
• Ministerstwo Energii – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Andrzej Kaźmierski
– Prezentacja założeń do nowelizacji ustawy o oze – klastry energetyczne
11.00 – 12.00
• wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski – „Potrzeba dalszych zmian ułatwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”
• wystąpienie przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• wystąpienia posłów i senatorów
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 13.00
• wystąpienie prof. Jana Popczyka – „Klastry OZE w przebudowie rynku energii i modernizacji obszarów wiejskich”
• wystąpienie Marcina Popkiewicza – „Jak zbudować system energetyczny w 100% bazujący na polskich zasobach odnawialnych?”
13.00 – 13.30
• wystąpienia przedstawicieli instytucji finansujących: BOŚ Bank, Bank BGŻ BNP Paribas
13.30 – 14.00 wystąpienia przedstawicieli:
• Koordynator Polish Wood Cluster
• Bioelektra Group
• Spirvent
14.00 – 14.40 wystąpienia przedstawicieli:
Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Stowarzyszenia Małych Elektrowni Wiatrowych
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Energia Odnawialna Społeczność Prosumentów
14.40 – 15.00 przerwa
15.00 – 16.00 odpowiedzi na pytania prelegentów, dyskusja ogólna
16.00 – 16.30 podsumowanie i zakończenie konferencji:
• Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski
• Przewodniczący PZGiE poseł Ireneusz Zyska
Wydarzenia towarzyszące
• anonimowa ankieta na temat klastrów wypełniana przez uczestników konferencji,
• wystawa prac ekologicznych,
• prezentacje istniejących klastrów,
• wywiady prowadzone przez Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej w trakcie konferencji z głównymi uczestnikami,
• catering
Patronat
• patronat honorowy Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

 

Tezy z raportu prof. dr hab. inż Jana Popczyka, Politechnika Śląska w Gliwicach

Klaster energetyczny to rozwiązanie wprowadzone przez ostatnią nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Może stać się, po zrealizowaniu zapowiedzianej przez Ministerstwo Energii następnej nowelizacji ustawy, bardzo silnym narzędziem przebudowy energetyki w kierunku trójbiegunowego systemu bezpieczeństwa WEK-NI-EP (wielkoskalowa energetyka korporacyjna – niezależni inwestorzy – energetyka prosumencka).
Mimo, że to rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim obszarom wiejskim, to zapoczątkowane zmiany będą miały wpływ na przebudowę całej energetyki. Wynika to zarówno z potencjalnie dużego udziału klastrów energetycznych (KE) w całym krajowym rynku energii elektrycznej, którego roczny wymiar kształtuje się poniżej 130 TWh, jak również z innowacyjnego charakteru rozwiązań klastrowych.
Klastry energetyczne i rynek mocy występujące łącznie są procesami „przeciwbieżnymi” (osłabiającymi się wzajemnie, tym samym osłabiającymi przebudowę całej energetyki), to klastry energetyczne i nowy rynek energii elektrycznej (inowacyjny rynek energii elektrycznej – IREE) mogą być procesami „współbieżnymi” (wzmacniającymi się wzajemnie).

Klastry energetyczne to ważne narzędzie:
1. Modernizacji obszarów wiejskich, restrukturyzacji rolnictwa i budowy bezpieczeństwa energetycznego w hory-zoncie roku 2040.
2. Budowania równowagi (~50%/30%/20%) między energetyką węglową (rewitalizacją bloków wytwórczych 200 MW) i energetyką OZE (w szczególności prosumencką) na nowym rynku energii elektrycznej (z cenotwórstwem czasu rzeczywistego, net meteringiem i self dispatchingiem) w horyzoncie roku 2030.
3. Wprowadzania miast na ścieżkę rozwoju I etapu (horyzont roku 2030) – smart city: redukcja niskiej emisji, aktywizacja spółdzielni mieszkaniowych w obszarze gospodarki energetycznej, tworzenie podstaw pod budo-wnictwo zeroenergetyczne.
4. Pobudzania rozwoju kapitału społecznego oraz masowej innowacyjności organizacyjnej (zwłaszcza w obszarze energetyki prosumenckiej).
5.  Budowania polskiego kapitału rozwojowego (zwłaszcza w segmencie energetyki NI, bazującej na sektorze MSP), polskiego know how i polskiej innowacyjności technologicznej w horyzoncie roku 2030.
6.  Zarządzania wygaszaniem dotacji/wsparcia dla energetyki WEK i OZE w horyzoncie roku 2025.
7. Prezentacji polskiej racji stanu w Komisji Europejskiej w horyzoncie roku 2020 (budowanie argumentacji na rzecz racjonalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2 oraz unijnej redukcji polityki rolnej – polityka trade off).

Prezentacje przedstawione na konferencji

Prezentacje przedstawione przez prelegentów podczas konferencji.oze 7 września 2016 w Warszawie. Większość prezentacji w formacie Adobe Acrobat (pdf) otworzą się po kliknięciu w obrazek, pozostałe należy zapisać na dysku i uruchomić.

01 02 03 04
11  15 17 18
19 20

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcia można rozpowszechniać wyłącznie po podaniu źródła i autora, foto: Krzysztof Białoskórski

Materiały wideo nagrane przez iTV Sejm

Poniżej znajdują się linki do zapisów wideo na stronach sejmu. Po kliknięciu w link otworzy się strona i uruchomi film.

Konferencja prasowa – Konsultacje społeczne ws. nowelizacji ustawy o OZE – klastry energetyczne. Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, poseł Ireneusz Zyska, poseł Krzysztof Sitarski, poseł Jarosław Sachajko, senator Wojciech Piecha, dyrektor DEO ME Andrzej Kaźmierski, profesor Jan Popczyk

KONFERENCJA: Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – klastry energetyczne.

 

Stanowisko PZGiE

W wyniku analizy zebranych informacji Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii wypracował poniższe stanowisko:

Tekst dokumentu Stanowisko Zespołu w sprawie założeń do projektu ustawy o OZE w zakresie klastrów energii