Konferencja Re-Source Hub Poland

Konferencja Re-Source Hub Poland była okazją do twórczej dyskusji nad wprowadzeniem do powszechnego zastosowania korporacyjnych umów zakupu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (corporate PPA). Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.