Kornel Morawiecki w Wałbrzychu

Miałem zaszczyt być organizatorem spotkania z Kornelem Morawieckim – posłem, Marszałkiem Seniorem Sejmu RP VIII kadencji, przewodniczącym partii Wolni i Solidarni, legendarnym przywódcą Solidarności Walczącej, które wczoraj, 20.04.2018 r., odbyło się w Wałbrzychu w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości przy ul. Wrocławskiej 10.
Marszałek Senior, licznie zgromadzonym mieszkańcom Wałbrzycha i okolicznych miejscowości przypomniał historię Solidarności Walczącej, przedstawił uwarunkowania bieżącej polityki krajowej i międzynarodowej, nakreślając kierunki rozwoju sytuacji politycznej w dłuższym horyzoncie czasu, nawiązując przy tym do wątków historycznych w Polsce i na świecie. Wskazał, że alternatywą dla „władzy pieniądza” jest solidaryzm, rozumiany jako ustrój będący trzecią drogą między bezwzględnym kapitalizmem i utopijnym socjalizmem.
Kornel Morawiecki zaprosił zgromadzonych do współtworzenia partii Wolni i Solidarni, która ma szansę stać się trzecią siłą polityczną w kraju, jednoczącą Polaków wokół podstawowych i nieprzemijających wartości, jaki są: prawda, sprawiedliwość, wolność i solidarność.
Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości, m.in. Kamil Krzysztof Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski, Jerzy Langer – b. Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, działacze ruchów solidarnościowo-niepodległościowych: Idzi Gagatek, Józef Zalas, Leszek Olszewski, a także władze Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu: Kanclerz – Marek Zieliński, Rektor – prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, Prorektor – prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, którym serdecznie dziękuję za użyczenie sali wykładowej i pomoc w organizacji spotkania.