Materiały prezentowane na posiedzeniach PZGiE

15-12-2016
1. Restrukturyzacja górnictwa. Polski system energetyczny w horyzoncie roku 2040 – Grzegorz Tobiszowski-Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;
2. „Komentarz do rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe do 500 kW (projekt z 2016/09/23)” Dawid Salamądry.
Tekst dokumentu IGSPW rozp 5 klasa
Tekst dokumentu Węgiel
Tekst dokumentu Rada Europejska ws. polskiego górnictwa

29-11-2016
Elektromobilność. Aspekty rozwoju.
Tekst dokumentu E-Mobilność
Tekst dokumentu Insero

17-11-2016
Rewitalizacja bloków 200 MW w kontekście niezbędnej koordynacji restrukturyzacji górnictwa i transformacji elektroenergetyki, w tym nowelizacji ustawy OZE oraz ustawy o rynku mocy.
Tekst dokumentu PROGRAM REWITALIZACJI BLOKÓW 200 MW – prof. Popczyk
Tekst dokumentu Rewitalizacja bloków 200 MW_Smolik
Tekst dokumentu PROGRAM REWITALIZACJI BLOKÓW 200 MW – Siemens
Tekst dokumentu STRATEGIA PSE SA DOT INWESTYCJI W SIECIACH PRZEMYSLOWYCH

03-11-2016
1.Omówienie projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
2. Aktualne problemy sektora górnictwa węgla brunatnego.
Tekst dokumentu Min.Środowiska_Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze
Tekst dokumentu Porozumienie paryskie
Tekst dokumentu Aktualna sytuacja branży górnictwa wegla brunatnego Jacek Szczepiński

19-10-2016
Omówienie założeń „Programu dla górnictwa 2016-2030”.
Tekst dokumentu ARP_POLSKIE GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO-aktualna sytuacja
Tekst dokumentu GIPH_Obligatoryjne obciążenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Tekst dokumentu ME_Prace nad Programem dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030

06-10-2016
Klastry energii – inteligentne organizacje na interaktywnym rynku energii elektrycznej.
Tekst dokumentu Deloitte_Klatry energii_ramy prawne i podatkowe
Tekst dokumentu BCG Klastry energii a Przemysl 4 0
Tekst dokumentu Implementacja PS vKW

21-09-2016
1. Znaczenie magazynów energii w budowaniu systemu energetyki rozproszonej.
2. Przyjęcie oceny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Tekst dokumentu Prezentacja_Barbara Adamska_Znaczenie magazynów energii dla budowania systemu energetyki rozproszonej
Tekst dokumentu Prezentacja_Bogusław Pierożyński, Znaczenie wodoru w systemie energetyki rozproszonej
Tekst dokumentu Prezentacja_Magazyny energii_PIME

13-09-2016
Ocena Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie poprawy efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz tworzenia Interaktywnego Rynku Energii Elektrycznej (IREE).
Tekst dokumentu Uwagi do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. System energetyczny na miarę XXI wieku – Robert Kojer
Tekst dokumentu Prezentacja_Szanse hydroenergetyki jako najsprawniejszego ogniwa OZE
Tekst dokumentu Ocena SOR

06-09-2016
Ocena Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego.
Tekst dokumentu Prezentacja_Energia i rozwój cywilizacyjny

05-07-2016
Mała energetyka węglowa a model interaktywnego rynku energii elektrycznej.
Tekst dokumentu Rozproszone źródła węglowe, rynek energii elektrycznej, mix energetyczny – prof. Jan Popczyk
Tekst dokumentu Mała Energetyka Węglowa – IMP PAN
Tekst dokumentu Stanowisko w sprawie zaprezentowanego modelu interaktywnego rynku energii elektrycznej