Minister Sławomir Mazurek Wiceminister Środowiska oraz minister Paweł Ciećko Generalny Inspektor Ochrony Środowiska w Wałbrzychu

17 października 2018 r. na moje zaproszenie do Wałbrzycha przyjechał minister Sławomir Mazurek Wiceminister Środowiska oraz minister Paweł Ciećko Generalny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ministrowie, w towarzystwie wojewódzkiego i powiatowego inspektora ochrony środowiska i przy udziale mediów, spotkali się z mieszkańcami wałbrzyskiej dzielnicy Gaj, pod bramą zakładu Carbo-Recycling spółka z o.o. przy ul. Moniuszki.
Na działalność zakładu, zajmującego się eksploatacją hałdy pokopalnianej, od długiego czasu skarżyli się okoliczni mieszkańcy z uwagi na emisję hałasu i zapylenia.
Na skutek mojej interwencji, GIOŚ przeprowadził kontrolę, w wyniku której ustalono, że firma częściowo prowadzi działalność bez pozwolenia, tj. nielegalnie. Minister Mazurek zapowiedział, że wkrótce zostanie wydana decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności o zamknięciu działalności przetwórczej prowadzonej przez Carbo-Recycling spółka z o.o.
Ponadto, Wiceminister Środowiska poinformował o toczącym się postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie zamknięcia składowiska odpadów Mo-Bruk w Wałbrzychu. Jak dodał Główny Inspektor Ochrony Środowiska składowisko Mo-Bruk ma być definitywnie zamknięte w przyszłym roku. To dobre wiadomości dla wałbrzyszan.
W spotkaniu wzięli udział także kandydaci z KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz Dariusz Kołdon kandydat na Burmistrza Głuszycy.
Dopilnuję, aby omawiane na spotkaniu zagrożenia środowiskowe zostały ostatecznie zlikwidowane.