Nadanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

31 maja 2019 r. na wałbrzyskim rynku uczestniczyłem w pięknej i podniosłej uroczystości nadania Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu połączonej z obchodami Dnia Strażaka.

Składając wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności Strażakom za ich ofiarną i pełną poświęcenia służbę oraz wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny i niesienia pomocy potrzebującym, podkreśliłem że mieszkańcy regionu wałbrzyskiego są z nich dumni!

Jednocześnie wyraziłem radość z faktu fundacji i nadania Sztandaru KM PSP w Wałbrzychu i życzyłem, aby Sztandar był dla Strażaków znakiem ciągłości i trwania w wyznawanych wartościach, a jako symbol i znak rozpoznawczy był zawsze powodem do dumy i towarzyszył im w ważnych wydarzeniach i uroczystościach.

Ponadto, z okazji Dnia Strażaka, wszystkim Strażakom zawodowym i ochotnikom złożyłem życzenia bezpiecznej służby, skutecznych interwencji, szczęśliwego zakończenia każdej akcji i nieustającej ludzkiej wdzięczności, a w życiu prywatnym szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Fundacja i nadanie Sztandaru KM PSP w Wałbrzychu nastąpiło z inicjatywy Wicewojewody Dolnośląskiego Kamila Krzysztofa Zielińskiego, któremu serdecznie gratuluję podjęcia pięknego, budzącego poczucie dumy i patriotyzmu dzieła.