„Noworudzkie złoża węgla koksującego”

W dniu 17.06.2019 r. uczestniczyłem w konferencji pt. „Noworudzkie złoża węgla koksującego – innowacja, rozwój, środowisko, społeczeństwo”, która odbyła się w Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie.

Organizatorami konferencji byli Balamara Resources Limited, Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A., Komisja Nauk Górniczych Oddział Wrocław Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Partnerami konferencji byli Oddział Wałbrzysko-Noworudzki Związku Zawodowego Górników w Polsce i Oddział Nowa Ruda Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych.

Zabierając głos, jako poseł na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii przybliżyłem podejmowane przeze mnie w obecnej kadencji działania na rzecz nowych projektów górniczych w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku, oraz wskazałem na potrzebę budowy i integracji łańcuchów dostaw w ramach przemysłu wydobywczego i chemicznego. Ważnymi ogniwami tego łańcucha powinny być Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz kopalnia KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący, która ma szansę powstać z inicjatywy Balamara Resources Limited. Integracja i koordynacja działań tych podmiotów mogłyby zainicjować proces tworzenia polskiego czebola chemicznego. Węgiel koksujący jest bowiem najcenniejszym surowcem z punktu widzenia tworzenia i rozwoju nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie przemysłu chemicznego.

Powstanie kopalni w Nowej Rudzie wpisuje się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez proces rewitalizacji przemysłowej Nowej Rudy. KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący może stać się jednym z ważnych części składowych Dolnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

W dyskusji inwestor zwrócił uwagę na przewlekłość procedur administracyjnych w procesie uzyskiwania koncesji, jednakże jak się okazuje w innych państwach, w tym w Australii – kraju pochodzenia firmy Balamara, proces koncesyjny przebiega podobnie długo. Biorąc pod uwagę rozwiązania legislacyjne przygotowane w obecnej kadencji przez Ministerstwo Środowiska, istnieje szansa na skrócenie w przyszłości procesu koncesyjnego pod pewnymi warunkami.

Zarząd Balamara Resources Limited zadeklarował zastosowanie w projektowanej kopalni zaawansowanych rozwiązań technicznych i technologii informatycznych, zgodnych ze standardami przemysłu 4.0, oraz wykorzystanie do zasilania kopalni odnawialnych źródeł energii.

Po niedawnym uzyskaniu przez inwestora informacji geologicznej, droga do uzyskania koncesji wiedzie już przez odcinek ostatniej prostej. Tak poważne przedsięwzięcie gospodarcze potrzebuje wielkiego kapitału. Przed inwestorem stoi więc ogromne wyzwanie. Realizacja tego projektu górniczego jest bardzo oczekiwana, zarówno przez władze samorządowe, jak i przez mieszkańców Nowej Rudy. Węgiel koksujący, jako składnik niezbędny do produkcji stali, został wyłączony przez Komisję Europejską z procesu dekarbonizacji. Tak więc projekt KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący ma duże szanse powodzenia.