O mnie

Poseł na Sejm RP VIII kadencji.
Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych.
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Członek Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Infrastruktury.

Inicjator powstania i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w ramach działalności którego prowadzona jest merytoryczna debata w sprawie transformacji polskiego górnictwa i energetyki. Organizator i uczestnik wielu konferencji, spotkań i wydarzeń o tematyce gospodarczej, społecznej, kulturalnej i historyczno-patriotycznej.

Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Radca prawny. W ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego specjalizował się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Polityk, prawnik, przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca oraz Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, miłośnik polskiej historii i tradycji niepodległościowej.