O możliwościach wykorzystania gazu koksowniczego i ciepła technologicznego do ogrzewania Wałbrzycha

Na spotkaniu z zarządem WZK Victoria SA, w gronie ekspertów z dziedziny energetyki i chemii oraz przedstawiciela Agencji Rozwoju Przemysłu dyskutowaliśmy o możliwościach wykorzystania produkowanych przez Koksownię gazu koksowniczego i ciepła technologicznego do ogrzewania Wałbrzycha. Niezbędne w tej sprawie jest współdziałanie władz miasta, które mogą wykorzystać potencjał Victorii w celu poprawy jakości powietrza i obniżenia kosztów ogrzewania budynków. Drugim tematem rozmów było uruchomienie produkcji chemicznej na bazie półproduktów powstających w procesie produkcji koksu. Trzecim tematem omówionym na spotkaniu, najbardziej bliskim do realizacji, była planowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu budowa w Wałbrzychu nowoczesnego biurowca usług outsourcingowych o pow. 10000 m2, w którym powstanie 1000 wysoko płatnych miejsc pracy.
W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Kossowski prezes zarządu Victoria SA i Sebastian Murawski doradca prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu oraz eksperci PZGiE Barbara Adamska prezes zarządu ADM Poland, dyrektor Kongresu Magazynowania Energii i Tadeusz Bąk prezes zarządu CWES Warszawa.
Transformacja energetyczna i rozwój nowoczesnego przemysłu w Wałbrzychu są możliwe. Potrzebne jest zaangażowanie i profesjonalne podejście władz miasta.