Obrady Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej

W dniu 4 lutego br. w Dobromierzu miałem przyjemność wziąć udział w obradach Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. W spotkaniu uczestniczyli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską, z jej liderem prezydentem Romanem Szełemejem, któremu dziękuję za zaproszenie, a także dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu i przedstawiciele dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W części przeznaczonej na dyskusję związaną z rozwojem infrastruktury drogowej wystąpiłem z prezentacją, w ramach której przedstawiłem koncepcję budowy w nowym korytarzu autostrady A4 bis oraz drogi ekspresowej S35. Rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z warunków reindustrializacji Dolnego Śląska, który tak jak i pozostałe regiony powinien mieć szybkie połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze z Centralnym Portem Komunikacyjnym, jako głównym hubem logistycznym Europy.
Materialnym wyrazem dynamicznego rozwoju gospodarczego powinien być Dolnośląski Okręg Przemysłowy, którego dedykowaną inteligentną specjalizacją będzie elektromobilność, skoncentrowana w postaci firm o zasięgu globalnym prowadzących działalność w Strategicznym Parku Przemysłowym.
Dyrektor Maciej Zathey przedstawił wariantowe koncepcje budowy łącznika drogowego z Aglomeracji Wałbrzyskiej do S3 oraz przebiegu drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka.
To była niezwykle ciekawa i twórcza dyskusja.
Wierzę, że w ramach szeroko prowadzonej debaty, od początku z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, możliwe będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań służących zrównoważonemu i szybkiemu rozwojowi Polski, w tym Dolnego Śląska i Aglomeracji Wałbrzyskiej.