Ostatni wózek z węglem w wałbrzyskiej kopalni…

Dziś mija 20 lat, kiedy na powierzchnię wydobyto ostatni wózek z węglem w wałbrzyskiej kopalni – Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu. Tak dobiegła końca ponad 500-letnia historia wałbrzyskiego górnictwa.
Likwidacja zagłębia węglowego doprowadziła Wałbrzych do zapaści gospodarczej, z którą miasto zmaga się do dzisiaj. Konieczny jest program rewitalizacji przemysłowej miasta, oparty o inwestycje infrastrukturalne, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i nowoczesnych technologii oraz produkcję wysoko przetworzonych dóbr, który przywróci miastu znaczenie, a jego mieszkańcom pozwoli żyć w godnych warunkach.