„Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

W dniu 15 marca 2017 uczestniczyłem w debacie, której byłem współorganizatorem, pod nazwą „Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”.
Organizatorem debaty była firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., a podczas spotkania odbyła się próba sformułowania argumentów Polski do dyskusji z Komisją Europejską na temat dostosowania polskiej gospodarki do wymogów regulacji zaproponowanych w „Pakiecie zimowym”.
Dyskusja skupiła się na zagadnieniach:
• Czy regulacje Pakietu Zimowego umożliwiają i w jakim zakresie kontrybucję Polski w budowanie pozycji UE jako światowego lidera energii odnawialnej;
• Koncentracja kompetencji na poziomie europejskim w zakresie ustalania zasad rynkowych i bezpieczeństwa dostarczania energii – szanse i zagrożenia dla energetyki i gospodarki;
• „Efektywność energetyczna przede wszystkim” – wpływ na wzrost innowacji i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki (DSM/DSR/ESCO);
• Problem rosnącego ubóstwa energetycznego – jak go powstrzymać i zwiększyć rolę odbiorców energii elektrycznej.

W rozmowach udział wzięli: Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie SA; Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PSE SA; Arkadiusz Ratajczak, Kancelaria Adwokacka Dr Hab. Mariusz Swora; Jacek Szymczak, Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (wystąpienie poprzez NAGRANIE); Aleksander Szpor – Ekspert, Instytut Badań Strukturalnych; Halina Bownik–Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne; oraz ja. Moderatorem był Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl.

Wkrótce zostanie opublikowany (również na tej stronie www) film z obrad oraz wypracowany szczegółowy raport.