Pamiętam powódź 1997

14 czerwca 2017 r. w sali MDK w Świebodzicach wziąłem udział, jako współorganizator, w spotkaniu z mieszkańcami Świebodzic pt. Pamiętam Powódź 1997.
Było to kolejne spotkanie z cyklu w ramach projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza z Wrocławia, która dokumentuje to bardzo ważne wydarzenie w historii Dolnego Śląska.
Dziękuję Świebodziczanom, którzy przekazali Fundacji filmy, zdjęcia i wspomnienia, które zostaną wykorzystane w publikacji, jaka ukaże się w drugiej połowie roku. W spotkaniu wziął udział pan Zbigniew Adamus kierownik Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Świdnicy, dzięki któremu dyskusja o bezpieczeństwie powodziowym stała na wysokim poziomie merytorycznym.
Pan Grzegorz Czekański z Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza zapowiedział, że to nie ostatnie spotkanie w Świebodzicach dotyczące dokumentowania Powodzi Tysiąclecia.