Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

6. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

Poseł Ireneusz Zyska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać o ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023˝. Chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że wartość zadań wpisanych w tym programie, przygotowanym jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest zaniżona o ok. 30%? Jeżeli tak, to chciałbym zapytać, jakie działania rząd zamierza podjąć, żeby sfinansować realizację tego programu, tak aby branża budowlana, przedsiębiorstwa drogowe nie spotkały się z kolejną falą upadłości.

I drugie pytanie. 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej. Proszę powiedzieć, jaka kwota została przeznaczona w budżecie na 2016 r. na realizację tego programu, bo ja się jej w budżecie nie doszukałem, panie ministrze. Jeżeli tej kwoty nie ma (Dzwonek), to czy rząd planuje…

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Dziękuję bardzo.

Poseł Ireneusz Zyska:

…pokrycie w całości kosztów realizacji tego programu przez samorządy terytorialne? Proszę o odpowiedź na piśmie. (Oklaski)