Pomogłem przy obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju

Szczęśliwy finał sprawy obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju! Jest mi niezmiernie miło poinformować, że podjęte przeze mnie działania dotyczące uzyskania finansowania budowy obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju zakończyły się sukcesem!

Pod koniec 2016 roku na prośbę Prezydenta Wałbrzycha i Burmistrza Szczawna Zdroju odbyłem w tej sprawie szereg spotkań z właściwymi ministrami, czego efektem była wydana na początku roku 2017 decyzja przez Ministra Rozwoju i Finansów wicepremiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu miastu Wałbrzych dotacji w wysokości 296,8 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę obwodnicy zachodniej. Okazało się jednak, że to nie wystarczy. W celu zapewnienia finansowania inwestycji niezbędne było także podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi na terenie Szczawna Zdroju na kwotę ok. 40 mln zł. Pojawiły się trudności, które odsunęły w czasie zawarcie ostatecznej umowy na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W tym czasie wykazałem wysoką aktywność w tej sprawie, podejmując różnorodne działania mające na celu wydanie pozytywnej decyzji przez GDDKiA i podpisania końcowej umowy na finansowanie budowy inwestycji, w tym złożyłem trzy interpelacje poselskie:
1/ do Ministra Infrastruktury i Budownictwa [nr 13085] InterpelacjaOdpowiedź
2/ do Ministra Rozwoju i Finansów [nr 13089] InterpelacjaOdpowiedź
3/ do Prezesa Rady Ministrów [nr 13539] Interpelacja, Odpowiedź

Przede wszystkim odbyłem też wiele spotkań z politykami mającymi decydujący głos w tej sprawie, wicepremierem Mateuszem Morawieckim Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Andrzejem Adamczykiem Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, a także innymi osobami, które w ramach pracy w instytucjach państwowych zajmują się infrastrukturą drogową. Determinacja i wytrwałość oraz powołanie się na racjonalne argumenty, okazały się skuteczne i doprowadziły sprawę do szczęśliwego finału. Udało się!

Najpierw została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie finansowania szczawieńskiego odcinka drogi, a następnie, w dniu 13 września 2017 r. podpisana została umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na finansowanie budowy całej obwodnicy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bardzo się cieszę z rezultatów pracy wykonywanej dla dobra mojej Małej Ojczyzny. Za podjęte decyzje dziękuję pani premier Beacie Szydło oraz ministrom Mateuszowi Morawieckiemu i Andrzejowi Adamczykowi. Gratuluję władzom samorządowym Wałbrzycha i Szczawna Zdroju wykonanej dotąd pracy, wytrwałości, konsekwencji i sukcesu w postaci podpisanej umowy, gwarantującej finansowanie tej ważnej inwestycji.

Niedługo przyjdzie czas na wielką budowę. Wierzę, że dla Wałbrzycha, Szczawna Zdroju i subregionu wałbrzyskiego obwodnica stanie się impulsem do dalszego rozwoju, do nowego wielkiego otwarcia… Oby tak się stało.