Posiedzenie Rady Służby Publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podczas posiedzenia RSP w dniu 9 maja szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przedstawił swoje sprawozdanie o stanie służby i realizacji zadań w 2017 roku. Był to najważniejszy punkt obrad XVI posiedzenia Rady Służby Publicznej. Szef Służby Cywilnej i jego współpracownicy z Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

  • omówili zawarte w sprawozdaniu dane i najważniejsze trendy opisujące sytuację korpusu służby cywilnej;
  • zapoznali członków Rady z mocnymi i słabymi stronami służby cywilnej;
  • określili szanse i zagrożenia w kontekście sprawnego funkcjonowania służby cywilnej w Polsce.

Rada Służby Publicznej wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za ubiegły rok (Uchwała nr 33 Rady Służby Publicznej z dnia 9 maja 2018 roku). Przewodniczący RSP Tadeusz Woźniak przekaże ją premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.