Postanowienia związane z RODO

Postanowienia związane z RODO

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w tym także w kwestii korzystania z usług internetowych.

Dane osobowe

Zgodnie z RODO, dane osobowe są informacjami, dzięki którym można zidentyfikować osobę fizyczną. W momencie korzystania ze strony www.ireneusz-zyska.pl takimi informacjami są na przykład adres email, imię, nazwisko, nazwa, adres IP. Te dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest poseł Ireneusz Zyska, siedziba biura poselskiego posła na Sejm RP Ireneusza Zyski mieści się w Wałbrzychu, ul. Rynek 22

Podstawa i cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa korespondencji skierowanej do posła Ireneusza Zyski – zapytania, prośby o interwencję, wniosku lub innej korespondencji, w której zamieszczają Państwo swoje dane osobowe. Uprzejmie informujemy, że podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy i będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych przez Państwo danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli GIODO), jeżeli przetwarzania danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do podjęcia i prowadzenia sprawy interwencyjnej. Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a zatem do momentu cofnięcia przez Państwo takowej zgody lub jej ograniczenia. Istnieje także możliwość, że wystąpi uzasadniona podstawa Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych – w takiej sytuacji, Państwa dane będą przetwarzane do momentu funkcjonowania uzasadnionego interesu Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.