Problemy z obwodnicą śródmiejską Wałbrzycha

„Na sesji nadzwyczajnej w dn. 12.06.2017 r. wałbrzyscy radni w liczbie 20 obecnych jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rządu RP o zapewnienie finansowania terminowej realizacji obwodnicy Wałbrzycha wraz z odcinkiem przebiegającym przez Szczawno-Zdrój. W sesji wziął udział poseł koła Wolni i Sprawiedliwi, Ireneusz Zyska, zapewniając o swoim poparciu dla inwestycji, którą określił jako projekt o cywilizacyjnym znaczeniu dla regionu: – Wierzę, że te problemy są związane z powolną komunikacją między poszczególnymi resortami, jeśli chodzi o ogromne dotacje unijne przyznane na rozwój transportu, 240 miliardów złotych. Skarb państwa złożył takie zobowiązanie wobec miasta Wałbrzych i tylko brak przepływu informacji, chaos lub nieporozumienie mogło sprawić brak podpisania tej umowy i przekazania środków przez GDDKiA. Składam deklarację, że będę ambasadorem tej sprawy”.

obw