Rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

W VIII rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Była to podniosła i wzruszająca chwila. Miałem poczucie uczestnictwa we wspólnocie, która przeżywa patriotyczne misterium pamięci, wdzięczności i dumy z faktu przywrócenia godności ofiarom katastrofy, ich rodzinom i państwu polskiemu. Cieszę się z obecności znajomych z okręgu wałbrzyskiego. W listopadzie czeka nas jeszcze uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pod budowę którego wmurowany został kamień węgielny. Odsłonięty pomnik naprawdę może i powinien łączyć wszystkich Polaków. Trzeba tylko dobrej woli.