Ślubowanie poselskie na 1. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej

Ireneusz Zyska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.