Stanowisko PZGiE po konferencji OZE

W dniu 7 września 2016 w Warszawie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie założeń do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energii. W wyniku analizy zebranych informacji Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii wypracował poniższe stanowisko:

Tekst dokumentu Stanowisko Zespołu w sprawie założeń do projektu ustawy o OZE w zakresie klastrów energii