Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2030

W poniedziałek, 24 lipca 2017 r. wziąłem udział w subregionalnych konsultacjach poświęconych „Strategii Rozwoju Dolnego Śląska 2030”, które odbyły się w Wałbrzychu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Pan Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego przedstawił założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a pan Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego zaprezentował diagnozę obecnego stanu rozwoju województwa dolnośląskiego i subregionu wałbrzyskiego oraz scenariusze rozwoju regionalnego na przyszłość.
W trakcie dyskusji zaprezentowałem wizję Dolnego Śląska jako jednego z trzech regionów tworzących główną oś przemysłową Europy. Przedstawiłem niezbędne do zrealizowania, moim zdaniem, zadania strategiczne, których efektem będą inwestycje na poziomie 100 mld zł lokowane w Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie roku 2030.

Największe znaczenie dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego będzie miało wyznaczenie korytarza paneuropejskiego Wrocław-Praga oraz uruchomienie procesów planistyczno-decyzyjno-realizacyjnych dla Autostrady A-8 przebiegającej na kierunku Wrocław – Praga w bezpośrednim sąsiedztwie Świdnicy, Dzierżoniowa, Świebodzic, Wałbrzycha i Kamiennej Góry.
Ze względu na budowę drogi ekspresowej S3 i węzła w Sadach Dolnych k/Bolkowa bardzo pilna staje się budowa łącznika S-3/DK35, aby ruch samochodów od Szczecina dragą ekspresową S-3 w kierunku Wałbrzycha nie miał wąskiego gardła w Świebodzicach na włączeniu DK34 do DK35.

Niezwykle ważna jest rewitalizacja przemysłowa Wałbrzycha, obejmująca utylizację hałd i osadników węglowych, tworzenie klastra energii oraz rozwój nowoczesnego sektora przemysłu chemicznego – karbochemii w oparciu o potencjał WZK Victoria S.A.

Transformacja energetyczna regionu dolnośląskiego musi uwzględniać także zaplanowanie i uruchomienie linii stałoprądowych wysokiego napięcia północ-południe i wschód-zachód (HVDC) oraz wyznaczenie w Wałbrzychu lub okolicy lokalizacji wysokotemperaturowego reaktora jądrowego 100 MW (HTR), który będzie produkował prąd, ciepło i wodór.
Niesłychanie istotne jest wyznaczenie terenów pod rozwój sektora elektromobilności, w tym fabryk akumulatorów litowo-jonowych. Nie wolno zapominać także o najnowszych technologiach transportowych. Uruchomienie procesów planistyczno-decyzyjno-realizacyjnych dla linii w technologii Hyper-Loop korytarza: Centralny Port Komunikacyjny (Łódź) – Wrocław – Praga – Monachium będzie decydowało o miejscu Wałbrzycha i Dolnego Śląska na mapie przemysłowej Europy.

O atrakcyjności zawodowej obszaru subregionu wałbrzyskiego dla młodych, ambitnych, wykształconych i uzdolnionych ludzi powinny decydować lokalizowane na południu Dolnego Śląska instytuty badawczo rozwojowe i start-upy, wyróżniające się swoim potencjałem i znaczeniem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, które będą stanowić o sile, innowacyjności i dynamice polskiej gospodarki.
Moje propozycje są liczne i bardzo rozbudowane, tak że nie sposób je w tym miejscu wymienić. Złożę je do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na piśmie, do czego gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych.
Termin upływa 31 lipca br. Formularz można pobrać ze strony:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/…/strategia-rozwoju-wojewodz…/