Technologie Energetyki Rozproszonej – konferencja w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w konferencji pt. „Technologie Energetyki Rozproszonej – niskoemisyjne siłownie domowe w kontekście Pakietu Zimowego” organizowanej przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
W jej ramach miałem zaszczyt moderowania panelu dyskusyjnego pn. „Gospodarka niskoemisyjna – nowe standardy, a status quo”, w którym udział wzięli:
– prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – Centrum Energetyki AGH
– prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski – UWM w Olsztynie
– Marcin Lemański – Energa Wytwarzanie S. A.
– Marek Laskowski – Energa S. A.
– Józef Pruchnicki – PGG Sp. z o.o.