Poważny pożar w moim rodzinnym mieście

 

Dzisiaj w świebodzickim ratuszu na drugim z kolei spotkaniu z przedsiębiorcami, którzy ucierpieli w pożarze hali przemysłowo-magazynowej przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach, przedstawiłem warunki uzyskania pomocy de minimis w ramach programu rządowego „Wsparcie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Na moje zaproszenie w spotkaniu wzięła udział pani dyrektor lokalnego oddziału Banku PKO BP, który jest operatorem programu.
Mam nadzieję, że program wsparcia pozwoli naszym przedsiębiorcom szybko odtworzyć produkcję, utrzymać rynki zbytu i co bardzo ważne – zachować miejsca pracy.