W sprawie rozwoju Wałbrzycha i subregionu wałbrzyskiego

Warszawa, 18 czerwca 2018 r. – bardzo dobre spotkanie w Kancelarii Premiera, poświęcone planom rozwoju Wałbrzycha i subregionu wałbrzyskiego. Cieszę się z obecności osób, którym zależy na dobrej przyszłości naszej Małej Ojczyzny – Michał Dworczyk minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kamil Zieliński, wicewojewoda dolnośląski, Piotr Sosiński, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.