Wcześniejsze konferencje

Konferencja OZE – konferencja, w ramach której zostały przeprowadzone konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych

Startuj w Polsce – konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, na temat startup -ów.

Konferencja Nowe Projekty – współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych.