Wizyta ministra Marka Haliniaka w okręgu wałbrzyskim

Mój Wielki Tydzień obfitował w spotkania z mieszkańcami okręgu wałbrzyskiego, ale także z osobami, które z racji zajmowanych stanowisk mają wpływ na rozwiązanie lokalnych problemów. 27 marca 2018 roku w Delegaturze WIOŚ w Wałbrzychu spotkałem się z ministrem Markiem Haliniakiem – Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania omówione zostały aktualne sprawy związane z zanieczyszczeniem środowiska, perspektywy funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz potrzebę wzmocnienia pozycji województwa dolnośląskiego, w tym miasta Wałbrzycha, na mapie instytucji związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa Środowiska. W trakcie spotkania poruszyłem m.in. ważną dla mieszkańców Wałbrzycha sprawę zakończenia uciążliwej działalności składowiska odpadów Mo-Bruk, gdzie wg oficjalnych danych od 2002 r. do listopada 2017 r. wybuchły 34 pożary. Rozmawialiśmy także o sprawie budowy i funkcjonowania instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu, nielegalnego składowiska odpadów w Głuszycy, sprawie uciążliwej dla okolicznych mieszkańców emisji zapachu plastiku przetwarzanego przez jedną ze świebodzickich firm oraz o sposobach walki ze smogiem i monitorowaniu jakości powietrza. Po spotkaniu w Delegaturze WIOŚ wspólnie z panem ministrem odwiedziliśmy nielegalne składowisko odpadów w Głuszycy, gdzie towarzyszył nam burmistrz Roman Głód, a następnie udaliśmy się do Świebodzic, gdzie z udziałem radnego miejskiego Mariusza Szafrańca rozmawialiśmy z mieszkańcami ul. Kościuszki na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem firmy zajmującej się przetwórstwem plastiku.