Założenia nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

8 czerwca 2017 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Podczas obrad pan Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii zaprezentował założenia nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, potocznie nazywanej ustawą odległościową).
Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Energii, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Urzędu Regulacji Energetyki oraz licznych stowarzyszeń producentów energii odnawialnej.
W przyszłym tygodniu projekt ustawy ma zostać upubliczniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, rządowy projekt ustawy zostanie złożony do Laski Marszałkowskiej. Ministerstwo Energii ocenia, że ustawa może wejść w życie pod koniec września, aby jeszcze w tym roku mogły odbyć się aukcje energii na podstawie nowych przepisów.

Prezentacja przedmiotowych zmian jest dostępna po kliknięciu w link: me_nowela-oze-sejm-rp

ooze