preloader

Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Członek partii i klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2011 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, zdałem egzamin radcowski i zostałem wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 do 2006 roku pracowałem w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006-2011 pełniłem funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie byłem także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

W latach 2012-2015 prowadziłem kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracowałem z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występowałem w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku zostałem wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracowałem w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczyłem pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracowałem także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku zostałem powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jestem założycielem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju elektromobilności.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku zostałem wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. 27 listopada 2019 zostałem powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, a 29 stycznia 2020 r. na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, do którego zadań należy m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój OZE, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii, a także poprawę efektywności energetycznej.

Prywatnie: Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia.