preloader

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

W tym trudnym czasie, gdy najpierw pandemia COVID-19, a teraz agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, wywołały potężny kryzys gospodarczy, ważne jest wsparcie inwestycyjne dla samorządów. Fundusze z rządowego programu Polski Ład są paliwem, które napędza polską gospodarkę.

Wartość dofinansowania projektów, zgłoszonych przez gminy i powiaty subregionu wałbrzyskiego, wyniosła w dotychczasowych dwóch naborach ponad 850 mln zł (349 mln w pierwszej i 517 mln zł w drugiej edycji). Środki te w realny sposób poprawią jakość życia mieszkańców, poprzez realizację inwestycji w takich obszarach jak budowa i remonty dróg, rozwój transportu publicznego, czy rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Serdecznie gratuluje wszystkich samorządom, które otrzymały wsparcie oraz zachęcam do składania wniosków w ramach kolejnego naboru.

Podpisanie umowy na zakup autobusów wodorowych Wałbrzych

Po wałbrzyskich ulicach będzie jeździć 20 autobusów napędzanych wodorem. To efekt dofinansowania i pożyczki, które miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Zielony Transport Publiczny” to efekt celowej polityki rządu, która zmierza do przeprowadzenia transformacji energetycznej i poprawy życia obywateli. Upowszechnienie zeroemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach to jeden ze sposobów na osiągnięcie odczuwalnej przez nas wszystkich poprawy jakości powietrza.

Pierwsza w Polsce elektryczna śmieciarka w Świebodzicach

Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w zadaniach komunalnych to doskonały przykład obniżenia niskiej emisji w sektorze transportu i realizacji ustawowego celu w zakresie udziału 10% pojazdów elektrycznych w gminnym taborze transportowym. Świebodzice pokazują, że możliwa jest realizacja zadań własnych samorządu przy użyciu pojazdów elektrycznych, nawet takich które dotąd wykonywane były wyłącznie przez pojazdy zasilane olejem napędowym. Liczymy na to, że dzięki uruchomionym programom wsparcia elektromobilności, takim jak Zielony Transport Publiczny, liczba pojazdów wykorzystywanych do zadań publicznych przez gminy systematycznie będzie wzrastać.

Współpraca z samorządami

Subregion wałbrzyski będzie jednym z głównych beneficjentów środków w ramach Funduszu Odbudowy i programu Polski Ład. To historyczna szansa wejścia na ścieżkę dynamicznego rozwoju, której nie możemy zmarnować!

Podczas licznych spotkań z samorządowcami wspólnie z pozostałymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości rozmawialiśmy o najważniejszych projektach zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu przez rząd Zjednoczonej Prawicy premiera Mateusza Morawieckiego. Dyskutowaliśmy również o możliwych formach finansowania projektów samorządowych.

Dolnośląski Okręg Przemysłowy

W ramach swojej pracy parlamentarnej aktywnie działam na rzecz koncepcji Dolnośląskiego Okręgu Przemysłowego, opartej o tri-aglomerację: Wałbrzych-Lubin-Wrocław z jej inteligentną specjalizacją o znaczeniu globalnym w postaci przemysłu elektro-automotiv (elektromobilność).

Jej realizacja, w połączeniu z inwestycjami infrastrukturalnymi (budową drogi ekspresowej S5 oraz strategicznych linii kolejowych w ramach Programu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego), stanowi ogromną szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy całego subregionu wałbrzyskiego.

Droga ekspresowa
Wrocław-Świdnica-Wałbrzych

22 września 2019 roku, na spotkaniu z mieszkańcami Świdnicy, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że powstanie nowa droga ekspresowa S5 (w korytarzu drogi krajowej DK35) z Wrocławia przez Świdnicę, Wałbrzych do S3 (węzeł koło Bolkowa). Trzy dni później, Rada Ministrów podjęła decyzję o wpisaniu do wykazu sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce drogi ekspresowej S5. Potwierdzona została także wcześniejsza decyzja o budowie drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka.

Cieszę się, że moje kilkuletnie starania dotyczące budowy dróg szybkiego ruchu z Wrocławia do Wałbrzycha i z Wrocławia do Kłodzka zakończyły się sukcesem. Obie arterie będą stanowić ogromny impuls rozwojowy dla subregionu wałbrzyskiego.

Budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Sali Kryształowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą Budimex S.A., która zobowiązała się do wybudowania zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Niespełna 2 lata wcześniej, 12 czerwca 2017 r., na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, złożyłem publicznie deklarację, że będę ambasadorem tej sprawy i uczynię wszystko co w mojej mocy, aby obwodnica mogła powstać. Ogromnie cieszę się, że działania podjęte przeze mnie, jako posła na Sejm RP z Ziemi Wałbrzyskiej, zakończyły się sukcesem.

Budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju w ciągu drogi krajowej DK35 to największa inwestycja z zakresu infrastruktury drogowej w aglomeracji wałbrzyskiej po 1989 roku. Jej całkowita wartość wyniesie ponad 397 mln zł, z czego blisko 297 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inicjatywy patriotyczne

W ramach działalności poselskiej, aktywnie wspieram – w tym jako organizator lub poprzez udzielenie honorowego patronatu – wiele inicjatyw patriotycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego w Świdnicy
 • Uroczystości z okazji Narodowego Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wałbrzychu
 • „Tropem Wilczym”. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Świebodzicach
 • Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Świdnicy
 • Obchody rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego
 • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Starej Kopalni w Wałbrzychu
 • Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Świdnicy
 • Obchody Święta Wojska Polskiego
 • Uroczystości ku czci pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych

W ramach działalności poselskiej wspierałem wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych, zorganizowanych przez mieszkańców okręgu wałbrzyskiego. Były to takie inicjatywy jak:

 • międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci Silesian Cup,
 • występ teatralny uczniów LO w Świebodzicach w Teatrze w Świdnicy,
 • kolędowanie w Katedrze Świdnickiej,
 • występy Teatru William Es z Wałbrzycha,
 • Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga.
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu
 • Puchar Narodów WKKW – Morawa k. Strzegomia
 • Festiwal Sztuki i Rzemiosła Tagira-Art.
 • Marsz dla Życia i Rodziny w Świdnicy
Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia.